Referenser

Christer Wikström har länge haft som mission att utbilda och vägleda i pensionsfrågor. Under min tid som marknadschef på Länsförsäkringar och som försäkringsansvarig på Företagarna har jag inte träffat någon som så passionerat och pedagogiskt förklarat, utmaningar och möjligheter som Christer.

Peter Ehrenström Germer
Fd. Marknadschef Länsförsäkringar
Fd. Försäkringsansvarig Företagarna

Holmen Skog

Jag önskar att jag haft denna kontakt tidigare i livet, Christer ser många infallsvinklar och anpassar sig efter kursdeltagarnas kunskaps-nivå. Sen är det upp till var och en att själv välja väg, men med bra kunskap i bagaget.
Tore Gidlund, Controller

Markom Multitaxi AB

Under vår årliga vinterutbildning hade vi på Markom Multitaxi AB valt att sikta in oss på pension och den anställdes försäkringar. Efter ett flertal rekommendationer så var det naturligt att välja Pensionsskolan.se och Christer Wikström att guida oss genom den djungel som pensionssystemet faktiskt är. Vi valde hans upplägg i form av “Afterwork” och det var väldigt uppskattat från både anställda och företagsledning.  Vi på Markom Multitaxi AB kan starkt rekommendera Pensionsskolan.se.

Martin Sonidsson, VD
Markom Multitaxi AB

Hagmans Tak

En del av hållbarheten är att alltid titta långsiktigt när det gäller personalplaneringen. Därför anlitade jag Pensionsskolan.se för utbildning och rådgivning när det gäller planering av företagets allt ökande antal tjänstemän och kollektivanställda. Tack vare Christer Wikström, kan jag planera en företagspolicy som är värdefull och anpassade till vår verksamhet och vår framtid.
Myles Dean, fd VD, Hagmans Tak Norr AB

Jag har valt Pensionsskolan på grund av den otroligt fina personliga kontakten.

Detta är viktigt för de flesta i denna typen av ärenden. Proffsigheten är en annan också väldigt viktig del.

Britt-Marie Nilsson
VD
Carrie Catering AB

Vi på Sparekonomerna har haft förmånen att få ta del av Christers tjänster, främst som skribent på www.sparekonomerna.se men även som bollplank i frågor som berör pensioner. Vi har enbart goda vitsord att lämna. Christers artiklar tillhör de mest lästa och mest efterfrågade bland samtliga våra skribenter. Gå gärna in på sidan och botanisera bland hans alster.

Christer är väldigt pedagogisk och genom sin djupa kunskap lyckas han förklara sammansatta och väldigt teoretiska sammanhang på ett enkelt och lättfattligt sätt så att även den icke insatte kan ta till sig budskapet.

Jag har även i egenskap av styrelseordförande i Scandinavian Capital Markets upplevt Christers engagemang i kundsituationer där han ser till kundnyttan i varje enskilt fall som vi stött på. SCM och Pensionsskolan har anordnat och genomfört ett antal events tillsammans och de har varit intressanta, lärorika och genomförda på ett trevligt och professionellt sätt.

Jag har alltså enbart positiva omdömen att lämna och är övertygad om att Christer kommer visa sig vara en lika omtyckt som utmärkt samarbetspartner.

Per Erik Håkansson
0709-66 42 86
pererik@sparekonomerna.se

Per Erik Håkansson har såväl internationell som inhemsk erfarenhet från finansmarknaderna sedan mitten av 1980-talet. Han har varit verksam som kapitalförvaltare vid ett antal banker och fondkommissionärer såsom: Swedbank, Banque Nord Europe, Danske Bank International, SEB, Hagströmer & Qviberg, Kaupthing Bank, Söderberg & Partners samt Case Kapitalförvaltning.
Utöver utbildning vid svenska universitet har Per Erik även avlagt examen vid International Trading Institute som derivathandlare vid Chicago Mercantile Exchange. Han är författare till sex böcker med olika tema inom finansiell ekonomi och förmögenhetsförvaltning. Han är också flitigt anlitad som krönikör och skribent vid ett antal finansiella tidskrifter och har även medverkat vid svenska och internationella TV-utsändningar.Per Erik har också lång erfarenhet av styrelsearbete i företag inom den finansiella sektorn.
Utöver detta driver han i dag Sparekonomerna.se.